Nasi Absolwenci

Z nieskrywaną dumą chwalimy się, że nasi absolwenci radzą sobie znakomicie w miejscowych i warszawskich szkołach. To zwykle jedyne dzieci w klasie, które potrafią czytać, mają podstawy myślenia matematycznego i mówią po angielsku. Te umiejętności sprawiają, że dzieci mają poczucie własnej wartości i zyskują mocną pozycję wśród rówieśników. Jednak najcenniejsze jest to, że nauka daje im zadowolenie i podtrzymuje zaszczepioną w naszym przedszkolu radość uczenia się i  poznawania świata.