Nasz Program

Nasz unikalny program powstał w oparciu o doświadczenia ponad dwudziestoletniej pracy nauczyciela w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz w konsultacji z psychologiem i pedagogiem, specjalistą wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Program opracowany przez MEN dla przedszkoli wzbogaciliśmy o codzienną naukę języka angielskiego na zajęciach i podczas swobodnej zabawy, lekcje języka hiszpańskiego, glottodydaktykę oraz zajęcia matematyczne.

W efekcie w ramach czesnego prowadzimy:

  • codzienne zajęcia z języka angielskiego ( w tym zajęcia z nativami)
  • język hiszpański (zajęcia z native speakerem)
  • glottodydaktykę
  • plastykę
  • rytmikę
  • gimnastykę

Dodatkowo płatne zajęcia to:

  • Matplaneta
  • Karate

 

  • Przedszkole dwa razy w roku przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne i każde dziecko potrzebujące pomocy ma możliwość indywidualnej pracy z logopedą za dodatkową opłatą.
  • Przedszkole współpracuje również z psychologiem, okresowo organizowane są warsztaty, których tematyka ściśle powiązana jest z aktualnymi potrzebami naszych dzieci. Rodzice również mogą skorzystać z konsultacji z psychologiem.